Отиде си една легенда!

Продадох синята стрела. Не съм вещоман, но няма как да не отбележа факта, че се разделих с първата си кола. Толкова много сме преживели заедно 😀

По нашите земи нищо не става лесно.  Опелът беше регистриран на името на баща ми. И за да продам автомобила ми трябваше пълномощно от баща ми, декларация от двамата ми родители за прехвърляне на собственост върху моторно превозно средство, декларация за гражданско състояние отново от двамата, застрахователна оценка, платен данък, гражданска застраховка, талони. За да се прехвърли с пълномощно, трябва всички документи да са нотариално заверени.  Голям кеф, изсякохме една гора за тая работа.

Замина си едно нещо, за да дойде друго, по-добро. Запознайте се с кораба майка 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *